Det psykologisk bæredygtige menneske

Begrebet bæredygtighed dukker op i de flestes bevidsthed som et spørgsmål om, at vi mennesker ikke udnytter og misbruger jordklodens ressourcer men i stedet forholder os balanceret og respektfuld dertil.

Således at et fint og ægte samarbejde kan indgås imellem, hvad der er muligt at hæve- og henholdsvis hvordan, og hvad må i stedet gro og næres og sættes ind – for at den ene part ikke overbruger den anden.

Med fælles katastrofe til resultat. Ubalance findes på mange forskellige måder. Ubalance er og bliver ubalance, og resultatet kan kun blive større ubalance. Ubalance giver ikke mirakuløst af sig selv pludselig balance, trivsel og harmoni.

Helhedssynet 

Bevægelsen mod forøget natur, miljø- og klimabeskyttelse, mod grønnere forbrugs produkter, mod mere og bedre genbrug, mod vegetarisme, mod et generelt mere bevidst menneske, en mere bevidst forbruger, en større bevidsthed på at leve i overensstemmelse mellem såvel de små som større økosystemer kan kaldes et Helhedssyn.

Efter århundreder hvor mennesket har taget sig en plads over naturen begynder vi langsomt – af nød – at genopdage at vi også kun er små dele i et større hele. Ikke over de andre. Men afhængige af at finde en mere naturlig plads i Helheden, hvis vi vil eksistere som art på den lange bane på jorden.

Helheden påvirkes

Præcis på samme vis findes en balanceret eller ubalanceret måde at være, fungere og leve på i det enkelte menneske.Vi kan leve grønt og bæredygtigt, være bevidst om vores ydre miljømæssige forurening uden overhovedet at have blik for personlighedens forurening.

Den indre forurening, det indre overforbrug, den indre ubalance, den individuelle manglende bæredygtighed. Vi mennesker bliver vrede, frustrerede, bange og sender de vibrationer ud til vores medmennesker, arbejdspladser, omverdenen.

Vi bliver opgivende, afmægtige, urolige, stressede, bekymrer os for meget og sender de tunge lavere vibrationer ud som forurening i vores eget indre system og ud som forurening i vores omgivelser. For stemninger, tilstande, vibrationsniveauer smitter.

Derved påvirker vi Helheden – med enten noget konstruktivt, lysere, opløftende, et godt bidrag til vores allesammens jord, vore hjem – eller vores bidrag til jorden og menneskeheden er angst, uro og frustration der starter hos os og breder sig videre, gennem partneren, børnene, familien, vennerne – ud til de andre.

Der ånder din ubalance ind og deres indre økosystem påvirkes af din støj, som de tager med ud og igen påvirker andre med.

Det psykologisk bæredygtige menneske

Jeg har udviklet konceptet DET PSYKOLOGISK BÆREDYGTIGE MENNESKE der handler om at hjælpe til med at bringe DIG i balance med dig selv, med din indre fred og ro, din medfødte evne til at være i kontakt med det højere og lysere, det ikke forurenende i dig selv, ved at lære at håndtere det lavere, tungere, forurenende i dig selv på konstruktiv vis.

Et forløb, der handler om at finde mening med livet. Med væren. Med selve det at være menneske både indeni og udenpå og hvordan vi varetager den opgave mest konstruktivt, mest glad og givende, nærende for os selv, vores omgivelser og vores bidrag til helheden.

Et forløb, der giver dig sparring og ideer og hjælp til at finde dit indre groundede ståsted. I en omskiftelig verden. At leve med krige og inflationer uden at bryde sammen men i stedet kunne være til gavn ved at kunne løfte. Til gavn for helheden. For dig selv.

Forløb med fokus på det bæredygtige menneske

Jeg arbejder med konceptet DET PSYKOLOGISK BÆREDYGTIGE MENNESKE både

  • via individuelle samtale forløb,
  • via gruppe forløb
  • eller hyr mig til et foredrag herom, spækket med konkrete teknikker og ideer, som inspiration på din arbejdsplads for hvordan I fælles kan tage ansvar for at jeres sted bliver et lyst og udviklende sted at leve og ånde.

Fordi I alle tager ansvar for at håndtere jeres indre forurening bæredygtigt, således at helheden – teamet, arbejdspladsen, kunderne/klienterne som I arbejder med – bliver fyldte og inspirerede, trygge til udvikling i stedet for utrygge og drænede, udbrændte af jer og I af hinanden.


Individuelle- som gruppeforløb kan enten foregå i min fysiske klinik i Midtjylland eller over zoom.

Foredrag kører jeg gerne til i hele landet.

Kontakt mig for at vi kan skræddersy et forløb der passer lige præcis til DIG/JER, og for priser herpå.


I håb om at vi ved fælles ansvar for såvel indre som ydre balance kan få skabt det dejligste og mest bæredygtige menneskeliv på jord.