Psykolog Lea Linnet

Hos psykolog og alternativ behandler Lea Linnet
tilbydes du følgende behandlinger og ydelser

Mine klienter siger, at jeg skaber forandring.
Selvom mange måske tidligere har gået hos andre behandlere uden de store resultater,
og flere derfor føler sig opgivende omkring muligheden for forandring, så er det netop hvad jeg er kendt for.
Ikke blot information men transformation.

PSYKOLOGISK SAMTALETERAPI OG RÅDGIVNING

Jeg mener at ingen mennesker og intet menneskeliv er ens om end vi deler nogle fællesmenneskelige vilkår, udfordringer og erfaringer med at gå gennem livet. Derfor er det i min optik den psykologiske metode, der skal tilpasse sig det enkelte menneskes unika design, og ikke det enkelte menneske, der skal tilpasse sig en given psykologs – eller tidens trends’ – metoder.

Så den første samtale bruger vi til – udover at skabe kontakt og jeg hører om din problematik og historie – at finde ud af hvordan lige præcis DU kan arbejde bedst med tingene.

Med mere end 25 års erfaring med mange forskellige typer af metoder, kan jeg let flyde med processer og ramme dén vej, der passer bedst med din individuelle proces.

Jeg arbejder med Kognitiv terapi, Psykodynamisk- og med Mentaliseringsbaseret terapi, med ACT, Eksistentel psykologi og med Buddhistisk psykologi / Compassionfokuseret terapi samt med Mindfulness og Meditationer.

Endvidere med hjemmetræningslydfiler, med Hypnoterapi og Visualisering samt Rådgivning og Sparring. Så for mig er der ”mange veje til Rom” og vi skal nok finde en vej sammen.

Kun muligt, når du er i et aktuelt forløb

STRESSREDUKTIONS KURSER TIL ARBEJDSPLADSER

– Har I af og til sygemeldte ansatte? Hvilket presser og stresser de øvrige i en ond cirkel.
– Oplever I at tidligere stresssygemeldte også senere ofte får nye stress nedbrud?
– Håndterer I kun stress vha. sygemeldinger og psykologsamtaler/ coaching?
– har I et arbejdsmiljø der er præget at krav, stress og jag og med dårlig trivsel til følge?

Stress er kommet for at blive i Danmark derfor er det væsentligste metode tilgangen hertil. Hvordan vi coper hermed.

Jeg tilbyder kurser til virksomheder, organisationer, arbejdspladser, arbejdsgrupper som en mulighed for at vende behandling efter skaden er sket til en præventiv håndtering i stedet, via mine stressreduktions- og stress håndteringsforløb.

SPIRITUEL COACHING

 • Er du i gang med, eller har lyst til, at udforske andre perspektiver på mennesket end personlighedens/egoets værensform?
 • Savner du sjælen i dit liv?
 • Føler, at der må være en anden mening med livet end hverdagens hamsterhjul og åndelige tomhed?
 • Er du optaget af at finde din egen rolle i dette liv. Føler måske en indre kalden?
 • Er du nysgerrig på viden om det evige liv, reinkarnation og indvielsesvejen, karma og dharma, Intuitionen og det indre menneske og lignende esoteriske begreber?

Så er en mere spirituel, holistisk baseret vinkel måske den rette for dig.

Kan efter behov kombineres med åndelig meditation og healing samt regressionsterapi til tidligere liv.

FÅ ET KØREKORT TIL LIVET

Der er ikke mange danskere, der ville begynde at køre bil eller motorcykel i en stærk myldretrafik uden FØRST at have taget et kørekort og lært, hvordan man gebærder sig sikkert i trafikken.

Men at håndtere psyken: Sig selv, sine tanker og følelser, krop og relationer lærer ingen os noget kompetent om i skolen eller i livet.Jeg kalder det ET KØREKORT TIL LIVET, at lære at forstå hvordan vi mennesker fungerer.

Det giver både FRIHED og tryghed og selvtillid at blive en kompetent chauffør i sin egen psyke.

 

At tage et KØREKORT TIL LIVET hos mig

 • Handler om at lære om ens indre og ydre design, om ens motorrum, om hvordan man tanker energi på og kører med en god benzinøkonomi.
 • Hvordan man håndtere kriser og advarselstrekanten. Her er bilen bare dig selv. Dine tanker og følelser, kropsimpulser, din overtænkning, din stress og uro, din overstimulering, udtrætning og utilfredshed. Din mangel på glæde.

  Mine KØREKORT TIL LIVET KURSER lærer dig om din hjerne. Dit design. Og lærer dig OGSÅ helt konkret hvordan du håndterer dig selv og dit liv.

  Dette sker – ligesom ved kørekortet til bil og MC – ved teoriundervisning og praktisk træning. Er du blevet nysgerrig på at forstå dig selv bedre ud fra dit (hjerne) design, og motiveret for at lære den type teknikker, der giver bedringen, så kontakt mig for at høre om vejene dertil eller læs mere herom på mit blogindlæg KØREKORT TIL LIVET

FÅ KØREKORT TIL LIVET er et 8 ugers kursus forløb, der består af en ugentlig (onsdag) aftens online teori og læring i gruppe samt hjemmetræning ud fra tilsendte øvelser og lydfiler.

MBSR KURSER

Mindfulbaseret stressreduktionskursus er et 8 ugers kursus forløb, der består af en ugentlig (torsdag) aftens online træning i gruppe samt en daglig hjemmetræning ud fra ugentligt tilsendte øvelser og lydfiler.

MBSR er et forskningsbaseret program med en dokumenteret indgribende effekt på langtidsstress og tankemylder, angst og frygt samt depressioner. Er også rigtigt godt til OCD problematikker.

Lær her hvordan du kan komme til at leve et stressfrit liv, selv kan håndtere panik og svære situationer og ubehagelige følelser samt kan vende tilbage til din krop, nærværet med dig selv og andre, tilbage til den indre fylde og glæde ved livet samt den naturlige selvomsorg.

Kurset er også effektivt hvis du blot ønsker en højere grad af mental kontrol og evne til, at kunne regulere sig selv, når livet til tider er udfordrende at måtte gå igennem.

LÆR AT MEDITERE / OPFØLGNING PÅ MBRS KURSET

Har du lyst til at fortsætte med en udvidelse af dine teknikker til nærvær med dig selv ved at bevæge dig længere ind i meditationens univers?

Så kan du tilmelde dig et 6 ugers lær at meditere forløb, der foregår i gruppe over zoom en ugentlig aften (onsdage) .
Jeg underviser i – og vi træner fælles – forskellige meditationsteknikker.

De enkelte meditationer vil efterfølgende blive udsendt på lydfil, således at du kan arbejde videre dermed i den fortløbne uge indtil næste zoom aften.

HOLISTISKE SELVUDVIKLINGS KURSER

Er en brobygningsuddannelse hvor den evidensbaserede psykologi møder spirituelle anskuelser og værdier.

Essensen af al min kunnen og viden mødes her i en syntese, der inddrager alle de facetter der skal til, hvis du virkeligt vil begynde at eje dig selv og leve i den nye tid, ud fra den nye tids metoder og vibrationer.

Er du optaget af Sindet og Højere Bevidsthedstilstande men træt af at shoppe rundt på skiftende selvudviklingskurser, og hos skiftende behandlere, hvor du lærer lidt af gangen men ikke får det integrereret i dig selv og i dit eget liv eller har du en dyb længsel efter at få sjælen med i dit levede hverdagsliv.

Ja, så er dette noget for dig, for her arbejder vi med selve fundamentet i det at være nutidsmenneske på jord. Her arbejdes med at forstå bevidsthed og energi/ vibration og hvor mange bevidsthedstilstande vi mennesker egentlig har adgang til.
Her arbejder vi med at kunne håndtere følelser og reaktioner og tanker, så de lavere følelses- og tanketilstande ikke beholder kontrollen over dit liv.

Her arbejdes ud fra en energetisk forståelse af at vi må træne at kunne løfte os til højere tilstande i stedet for at lade os trække energetisk ned af såvel de skiftende kaotiske ydre som indre omstændigheder. Her arbejdes med at finde ens egen vej og at gå den autentisk og med et bevidst nærvær, til gavn for dig selv og alle andre.

Uddannelsen er skabt af mig selv og er derfor helt unik og fuldstændig målrettet det Holistisk interesserede nutidsmenneske.
Den er opstået ud fra en erfaringsblanding af mit mangeårige virke som psykolog og underviser; som meditationslærer og som heart flow facilitator – og af min egen livslange dybe fascination af den tibentanske buddhisme og teosofien samt min egen praksis indenfor dette felt.

Metoderne er først og fremmest funderet i Hjertets Vej og derudover inspireret af C.G. Jung, Jes Bertelsen, Buddhistisk og Compassionsfokuseret psykologi samt mindfulness og meditation. Uddannelsen indeholder teori, psykologiske øvelser, musik og mantras, meditation og åndedrætsteknikker, healing og andet energiarbejde samt kropslige øvelser såsom yin yoga og kropsscanninger.

HYPNOTERAPI

Her benyttes en dyb afspændt tilstand til behandling af negative automatiske reaktionsmønstre for tanker, handlinger og især følelser. Er rigtig god til eksamensskræk, tandlægeskræk, flyskræk og lignende konkrete fobier.

Metoden er også rigtig god til at løfte selvtilliden, hvis du selv har realiseret at det er meningsløst og grundløst, at behandle dig selv nedgørende.

Metoden er målrettet at du har indset en problematik psykologisk set, men stadig har svært ved at give slip i en negativ automatspiral.

Sessionen vil blive optaget på din mobil, således at du kan fortsætte med behandlingen hjemme, efter behov, såsom fx morgenen inden du skal til eksamen eller på med en fremlæggelse eller anden præstation, der udløser et seriøst ubehag i dig.

SUPERVISION og FAGLIG RÅDGIVNING

Jeg er supervisor for faggrupper i kommuner og på private Institutioner og organisationer. Jeg har arbejdet med Systemisk Supervision og med individuel supervision i gruppe med brug af reflekterende teams, og jeg har fx uddannet og trænet en hel kommunes folkeskolelærere i brugen af metoden Kollegial Supervision i Gruppe.

Jeg foretager individuel supervision og coaching til ledere og andre typer af fagfolk fra det offentlige og private erhvervsliv samt for små selvstændige erhvervsdrivende ud fra de problemstillinger og tematikker, der må være relevante for den enkelte.

ERHVERVSTESTNING

Med brug af testen NEO PI-R 3 har jeg testet og på testens baggrund, været med til at vurdere ansættelse af mange ledere, direktører og ansatte i private virksomheder såvel som i offentlige ansættelser.

En erhvervsrettet personlighedsprofil kan være lige de informationer, du mangler, for at vide om personen faktisk kan leve op til sit job, kan fungere i sin funktion og i et team. Om kandidaten passer ind i virksomhedskulturen og eksempelvis har udviklingsevner og forandringspotentialer. Informationer et CV ikke nødvendigvis besvarer entydigt.

Som privatperson kan du også have brug for en erhvervspsykologisk personlighedsprofil, hvis du eksempelvis ønsker at skifte fra en type af fag til et andet, fra medarbejder til leder og således endnu ikke har erfaring indenfor det nye felt, og derfor på anden vis må dokumentere, at du er rette person til jobbet.

FOREDRAG OG KURSER

Jeg har i 25 år afholdt foredrag samt afholdt trænings- og uddannelsesforløb og faglige personaledage/weekends for institutioner og kommuner, opholdssteder og private virksomheder.

NÆRVÆRS RETREATS

I samarbejde med en mandlig psykolog med zenbuddhistisk tempel-baggrund udbyder jeg stille nærværs retreats over en forlænget weekend. Opholdet er på et naturskønt sted med fuld kost og logi, så vi i fred og ro kan arbejde med meditationer, kropsscanninger, nærværsyoga og åndedrætsteknikker.

Formålet med retreatet er en mental og fysisk nulstilling, hvor du vil lande dybt i dig selv og i din krop, langt væk fra hverdagens pres og jag. Du vil få enkle metoder og lydfiler med hjem til at kunne implementere i din hverdag, således at den oplevede tilstand kan blive en mulig del af dit fremtidige liv.

Mobiltelefoner skal være slukkede under det meste af opholdet.

Kurset udbydes når der er interesserede nok – eller bestil os til en personaleweekend eller dag for jeres arbejdsplads, så tilpasser vi indholdet til jeres ønsker og behov.

HEART FLOW KURSERNE

Jeg er i Daylesford, Australien uddannet som facilitator for Heart Flow Worldwide kurserne. Kurserne 1-6 tilbydes forløbende en aften pr. måned et semester af gangen, så kontakt mig for status på hvilke kurser der aktuelt er i gang.
Du lærer her at benytte Heart Flow meditations- og healings teknikkerne til dig selv og dine nærmeste. Typisk mødes vi en aften (tirsdag) pr. mdr.

Kurserne er gratis, dog er der en minimal egenbetaling til at dække lokalelejen.

MEDITATIONSGRUPPER

Jeg har i de sidste 10 år afholdt meditationsaftener og meditationsforløb for hundreder af mennesker, der gerne har villet lære at meditere som en vej til at få en mere stressfri hverdag og en bedre kontakt med sig selv og sit indre.
Jeg benytter primært HierteCompassion teknikker og teknikker fra den buddhistiske tradition.
Deltagelse i en meditationsgruppe er både for nybegyndere og mere erfarne mediterende. Uanset erfaring er der en stor synergi effekt ved at meditere sammen med andre.
Jeg afholder grupperne både pr. zoom eller i det fysiske rum, typiske en gang ugentlig (onsdage) i et 6 ugers forløb.
Den ugentlige meditation medsendes som lydfil, så man kan fortsætte hjemmefra dermed efter afsluttet forløb