Præventive Stress Reduktions kurser

I Danmark reagerer vi som virksomheder og arbejdspladser typisk med stresshåndtering forebyggende eller akut på organisatorisk plan via HR og ellers udelukkende på et individ plan når stressen allerede har ramt en medarbejder, med længerevarende sygemeldinger og en ekstern stress coach eller via sundhedsforsikringer til psykolog, til følge.

Statistikken taler et tydeligt sprog 

De faktiske tal for antal sygemeldte ansatte med stress på daglig basis i Danmark taler sit eget tydelige sprog:

Vi har ikke megen succes med denne tilgang.

Hvilket ikke er så underligt, idet nyere hjerneforskning påviser at en langtidsstresset hjerne ikke kan behandles med sygemeldinger og psykologsamtaler, idet hjernens elasticitet da er forandret.

Hvorfor vi ser mange danskere vende tilbage til stress tilstanden kort eller længere tid efter en stresssygemelding.

Når livet igen byder ind med for mange stressorer på én gang.

Der findes en ny løsning

Jeg tilbyder en metode til at vende problematikken om!

Nemlig til at lære den danske arbejdsstyrke uafhængig af typen af jobs og funktioner, stresshåndterings- og stress reduktionsteknikker, der videnskabeligt beviseligt virker.

Og som hvis de tænkes ind præventivt i respekt for at stress er noget der er kommet for at blive i Danmark, kan minimere hvis ikke helt undgå de lange sygemeldinger.

Forløb i præventiv stressreduktion

Jeg har skræddersyet et 8 ugers program, der er baseret på teknikker med effekt på kort- som langtidsstress, på tankemylder og bekymringstanker, kropslig ubehag og uro samt anspændthed.

Konceptet indeholder et ugentligt møde i gruppe af 1 ½ times varighed enten på arbejdspladsen i arbejdstiden eller kort derefter, eller digitalt over zoom i arbejdstiden eller kort derefter, hvor jeg viser øvelserne, vi træner dem sammen, jeg underviser i teori og hvor der er mulighed for, at kunne spørge og sparre og vende ens erfaringer med træningen.

Udover det ugentlige fælles møde mailer jeg hver uge efter gruppemødet ugens lydfiler som kursisterne individuelt skal bruge hjemme/på jobbet, til en daglig træning på ca. 15- 30 minutter.

Livsændreneteknikker på kun 8 uger

Pointen er at bruge 60 dage på at blive rigtig god til en bred vifte af teknikker samt at få teknikkerne implementerede i den enkeltes dagligdag, på jobbet og i fritiden.

Således at man efter de 8 ugers kursus har fået etableret en ny vane med at bruge køen i butikken til træning; tiden i badet, imens man holder for rødt lys i bilen, pausen på jobbet og tilvænnet sig en god metode til at falde i søvn på.

Teknikkerne er livsændrende fordi man bogstaveligt talt får et andet forhold til sig selv når man kan regulere sine bekymringstanker, angst og frygttilstande, kropslige uro, opspændte muskler samt en overaktiv krop og sind, der er høj på stresshormon.

Prisen for forløbene aftales med den enkelte arbejdsplads.

Efter antal grupper, deltagere og om jeg skal køre til arbejdspladsen eller vi arbejder digitalt efter et introducerende fysisk foredrag på arbejdspladsen.

Jeg har en del års erfaring med at det virker, og selv på den korte bane spares der mange lidelser og penge ved at undgå lange sygemeldinger med en præventiv håndtering.

Kontakt mig og vi skræddersyer et forløb der matcher jeres behov og faktiske dagligdagsmuligheder, og vi aftaler prisen derefter.