Glædens flow

Siden tidernes morgen er mennesket blevet socialiseret til, at deltage i gruppens arbejde for overlevelse. Således også i dag.

Vi danskere arbejder og deltager i skolebestyrelser, vi opdrager vores børn, prøver at give dem sund kost og motion og er meget ansvarlige ift. at betale Skat og arbejde for alting sammenhængskraft.

Uden dette har vi ultimativt heller ikke et demokrati.

Bagsiden af det aktive liv

Bagsiden af livet som lille flittige Bi, der arbejder for Gruppen og ALTID er PÅ – på job, ved at arrangere næste ferie, fødselsdag, skrive indlæg på digitale medier, holde sig orienteret via Smartphones og som har program fra morgen til aften; dag efter dag.

Non stop krav og pres og noget at skulle tage sig af om man orker eller ej. Forældre bliver skaffere og kører drift sammen og når ikke kæresteriet. Bagsiden af livet i hamsterhjulet er at rigtig mange danskere er stressede og utilfredse, i mistrivsel, føler sig tomme og tænker: Der MÅ da være mere i livet end dette ….

Trivslen er svær at få øje på

Vi danskere scorer højt på Lykkeundersøgelser, der undersøger tryghedsparametre. Ser vi på hvor mange danskere, der på daglig basis er sygemeldte med stress, tager anti-depressiver, har søvnproblemer, bliver skilt, går til psykologer så er det ikke ligefrem trivslen, der springer en i øjnene.

Der er ved at komme en modreaktion hertil, en anti-arbejdsbevægelse, der ganske simpelt ikke vil arbejde mere end højst nødvendigt, for at have mere tid til sig selv. Hvor vi tidligere har arbejdet – og ”ofret” os for gruppen – nu handler det så om at arbejde – og ”ofre gruppen” – kun for sig selv.

Så man selv kan trække sig ud af det Pulserende. Redde sig selv. Ultimativt ophæver denne vej også demokrati, fordi dette kræver sammenhængskraft og villighed til, at løfte i flok.

Modbevægelser dukker op

Vi ser også mere balancerede modbevægelser: Sygeplejerskere der vil fastholde halv arbejdstid for manges vedkommende, for at kunne holde til jobbet og samtidig have et eget privatliv, som et konkret eksempel.

Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at fremtiden netop kommer til at omhandle nye og mere balancerede valg ift. vores arbejds- og familieliv. Hvor vi vil prøve os frem på individ og gruppe niveau, som vi fx har gjort med hjemmearbejdet under corona. Få nye erfaringer med andre måder.

Vi har med andre ord levet liv hvor det YDRE har defineret det INDRE. Det YDRE er samfundet med sine krav til god skolegang, testning, tidlig stillingtagen til uddannelsesplaner, trusler om ingen fremtid uden 12-taller. Med krav til designerstole i hjemmene, råd til bylejligheden, smukke Instagram fotos, perfekte kroppe, daglig fitness, kæmpe netværk og alt hvad man kan kalde ydre faktorer, at leve op til, for at være en succeshistorie i det danske samfund.

Helt på bekostning af Indre valg

At leve indefra

For selvfølgelig er vi mennesker ikke ens ift. hvad der giver os glæde. Ift. hvordan vi bedst arbejder. Ift. hvad vi anser som Meningen med livet. Ift. hvad der motiverer os. Giver glæde og trivsel. Kildren i maven af glæde over blot at være til.
Skal danskerne vinde over mistrivsels krisen, er jeg ikke i tvivl om, at vi må til at leve mere INDEFRA ud. I stedet for UDEFRA ind.


Mere selv må finde vores egen vej i livet – i familielivet, vennelivet, arbejdslivet, i det indre liv, i det kreative flow rum, ud fra hvad der giver MENING for den enkelte. Og finde modet til at gå den vej, der kalder indefra.

Skifter vi fra et ”aflever varen” fokus – ydre perspektiv – til et mere ”således udlever jeg bedst mulig mig og mit unika design” – indre udgangspunkt – ja så vil megen tomhed og fornemmelse af Hamsterhjul forsvinde. Men det kræver at vi designer vores liv selv, tager ansvar selv, for bedst muligt på SIN egen måde, at bidrage til det samfund, den gruppe, vi alle også er afhængige af og lever i. Nemlig i et velfærdssystem i et demokrati, der ikke er en selvfølge men kræver arbejde derfor.

Hvad gør dig glad


Er du skarp på, i kontakt med hvad der gør DIG glad? Nærværende med din krop og dit liv, så du når at fornemme hvad der er ret og vrang for dig? Bevidst om dine egne indre mål og meningen med din eksistens? Kender dine inderste drømme og lykkepunkter? Ved hvilke ting får dig i den gode fornemmelse af flow? Får dig til at føle dig vigtig, til gavn? Eller ved du det hele, men frygten holder dig tilbage?


Ellers lad os sammen tage en lille rejse ind i din eksistens, din vej, din trivsel vha. samtaler eller jeg kan lære dig at blive mere nærværende med dig selv, så svarene kommer til dig, af sig selv. Så du kan gå DIN vej i dette DIT liv og tage et bevidst ansvar for DIN EGEN trivsel og lykke. Finde din unikke balance.